Radio Logos 94.2 FM
Country: Albania
Playing:

Radio Logos është me kohë edhe pa kohë për dëgjuesit e saj, 24 orë në 7 ditë në javë për të mbjellë farën e mirë të Fjalës së Perëndisë dhe për të ujitur farën e mbjellë.

Contacts

Address : Radio Logos, Rruga Reshit Çollaku, Pogradec

Email : info@radiologos.al

Phone : +355 83 226 417