Radio Emanuel
Country: Albania
Playing:

Radio Emanuel vazhdon misionin për përhapjen e Ungjillit. Vizioni ynë për të ardhmen është rritja e zonës së mbulimit dhe vënia në shërbim ndaj çdo personi që është në kërkim të së vërtetës.

Contacts

Address : Rruga "Guri Dolani", Lagjia 11, Nr. 7

Email : info@emanuelradio.net

Phone : +355 822 52 552